ชุมตาบงปลอดภัย ตำรวจพร้อมใจให้บริการ สภ.ชุมตาบง ส่งเสริมให้ตำรวจทุกนายออกกำลังกาย เพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์

นาย

พ.ต.อ.สมชัย มลฑา

ผู้กำกับการ สภ.ชุมตาบง

 

จำนวนผู้เข้าชม

??? Counter

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง

กิจกรรมถวายพระพร อ.ชุมตาบง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง

นำโดย พ.ต.อ.สมชัย มลฑา ผกก.สภ.ชุมตาบง

พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.ชุมตาบง เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบงโดยมีข้าราชการส่วนงานต่าง ๆ ครู-นักเรียน พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้กล่าวคำถวายพระพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันแม่แห่งชาตินี้

 

1

กิจกรรมชุดชุมชนสัมพันธ์

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมู่ ๑๐ บ้านเขาจักจั่น

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง นำโดย พ.ต.ท.มานิตย์ ใจแหลม

หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์พร้อมด้วยตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ชุมตาบงออกพบเยี่ยมเยื่อน ประชาชน ให้ความรู้ทางด้านกฏหมายและแสวงหาความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมถึงบูรณาการณ์ความร่วมมือร่วมใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง

 

1

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมชุดชุมชนสัมพันธ์

วันวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์สู่วิถีชีวิต"

พ.ต.ท.มานิตย์ ใจแหลม พร้อมด้วย ชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ชุมตาบง

และหน่วยงานราชการ ครู- นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.ชุมตาบง เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่วิถีชีวิต ในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยสถานีตำรวจภูธรชุมตาบง เข้าร่วมโครงการโดย นำสื่อความรู้ ด้านจราจร ด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยชุดชมส.ให้ความรู้ในด้านผลของการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายจราจร ความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนเรื่องยาเสพติด ชุดชมส.ให้ความรู้ทั้งผลจากการเสพยาเสพติดชนิดต่างๆ วิธีการสังเกตุผู้ติดยา ทั้งนี้ทางสภ.ชุมตาบง ได้แจกเอกสารคู่มือประชาชนและช่องทางการแจ้งแบะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้ผู้เข้าชม

 

1

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง

พ.ต.อ.สมชัย มลฑา ผกก.สภ.ชุมตาบง

จัดการประชุม หัวหน้าส่วนต่างๆ เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และระดมสมองวางแนวป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ อ.ชุมตาบง โดยให้ส่วนงานต่าง ๆ เสนอแนวทาง วิธี และข้อมูล ยาเสพติดเพื่อระดมกำลังกวาดล้างให้หมดไปจาก อ.ชุมตาบง รวมถึง มอบนโยบายการทำงานให้แก่ส่วนงานต่างๆ ของสภ.ชุมตาบงให้ทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัดและอย่างบูรณาการ

 

1

การตรวจราชการของสำนักงานตำรวจภูธรภาค ๖

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔

คณะผู้ตรวจราชการ นำโดย พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์

เข้าตรวจราชการผลการปฏิบัติในการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจ เพื่อประชาชน ระยะที่ ๑ ตามนโยบายเร่งด่วน ๖ เดือนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาสถานีตำรวจ ๕ ด้านคือ

  1. ด้านการบริหารทั่วไป
  2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
  3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
  5. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ในการตรวจครั้งนี้ทางคณะตรวจราชการ ฯ ได้แนะนำการทำงานให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทาง ในการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

1

 

จุดตรวจเข้มแข็งหลังการเลือกตั้ง เขต ๖

วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง

โดย พ.ต.อ.สมชัย มลฑา ผกก.สภ.ชุมตาบง

มอบหมายให้ พ.ต.ท.มานิตย์  ใจแหลม สวป.,พ.ต.ท.ณรงค์  พันธราช สว.ส.นำกำลังชุดป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจชุมตาบง พร้อมด้วย กำลังตำรวจ สภ.ลาดยาว สภ.แม่วงก์ สภ.แม่เลย์ และ สภ.แม่เปิน ร่วมตั้งจุดตรวจเข้มแข็ง ในเขต อ.ชุมตาบง บริเวณสี่แยกเขาแดง โดย ตร.ทุกนายร่วมตรวจค้น และ ประชาสัมพันธ์กรณีเกิดความสงสัยในข้อกฏหมายต่าง ๆ จากท่าน ผกก.สภ.ชุมตาบง ฯ และ อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จำนวน ๒ ราย

1

กิจกรรมชุดชุมชนสัมพันธ์

วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔

พ.ต.ท.มานิตย์ ใจแหลม พร้อมด้วย ชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ชุมตาบง

และหน่วยงานราชการ ครู- นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ พ่อค้าประชาชน ในพื้นที่ อ.ชุมตาบง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมสร้างสติ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ในการคิดและดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ให้พอดีกับชีวิตที่พอเพียง

1

กิจกรรมเดินรณรงค์ของ อ.ชุมตาบง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง นำโดย พ.ต.ท.มานิตย์ ใจแหลม

และหน่วยงานราชการในเขต อ.ชุมตาบง นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมเดินรณรงค์ โครงการส่งเสริม ประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โครงการต่อต้านยาเสพติด และโครงการส่งเสริมรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะครู - นักเรียน โรงเรียนต่าง ๆในพื้นที่ และข้าราชการตำรวจ สภ.ชุมตาบงเข้าร่วมเดินรณรงค์ และอำนวยความสะดวก การจราจรในการเดินรณรงค์ ในครั้งนี้

 

1

กิจกรรมชุดชุมชนสัมพันธ์

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์พร้อมด้วยตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ชุมตาบงออกพบเยี่ยมเยื่อน ประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ปางสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เพื่อ

๑.แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด

๒.ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันความขัดแย้งของประชาชน

๓.ประชาสัมพันธ์กวดขันวินัยจราจร โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

๔. แจกเอกสารคู่มือประชาชน

1

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง

พ.ต.อ.สมชัย มลฑา ผกก.สภ.ชุมตาบง

จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ เพื่อมอบนโยบายการทำงานให้แก่ส่วนงานต่างๆ ของสภ.ชุมตาบงให้ทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ไปอย่างเต็มความสามารถ และเนื่องจากช่วงระยะเวลาในเดือนนี้เป็นช่วงเลือกตั้ง ท่านผู้กำกับ กำชับข้าราชการตำรวจ ให้วางตัวเป็นกลาง และ การปฏิบัติหน้าที่โดยยุติธรรม และในการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้กำกับ ได้มอบรางวัลให้แก่ตำรวจชุดจับยาเสพติด และมอบโอวาสให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติงานอย่างสมัครสมานสามัคคี

1

งานบุญบั้งไฟประจำปีอำเภอชุมตาบง

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่จราจร สภ.ชุมตาบง ออกบริการอำนวยความสะดวกการจราจร เนื่องในงาน บุญบั้งไฟประจำปีอำเภอชุมตาบง วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๕๔ โดยปฏิบัติตามพันธะสัญญา บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฏร์ดุจครอบครัว กริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ

1

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง

พ.ต.อ.สมชัย มลฑา ผกก.สภ.ชุมตาบง มีคำสั่งให้

หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ในสภ.ชุมตาบง ร่วมประชุมเพื่อพูดคุยและวานแผนพัฒนาสถานีตำรวจชุมตาบง และกิจการงานที่แต่ละหน่วยรับผิดชอบ ร่วมถึงแจ้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจของสภ.ชุมตาบง ให้มีความพร้อมกับการทำงาน รับใช้พี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งๆขึ้น

1

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

พ.ต.อ.สมชัย มลฑา ผกก.สภ.ชุมตาบง และ พ.ต.ท.ชัยเสถียร มณีจักร รอง ผกก.ป.สภ.ชุมตาบง

มอบหมาย พ.ต.ท.มานิตย์  ใจแหลม สวป. อบรมปล่อยแถว กำลังพล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้กวดขันจับกุม ผู้กระทำผิดวินัยจราจร ในเขตพื้นที่ อ.ชุมตาบง อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสูญเสีย ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน

1

 

 

 

Google
Search WWW Search chumtabong.go.th

 

สภ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 056 - 293064